Borang Ckht 3a

Http Www Hasil Gov My Pdf Pdfborang Ckht 3 1 Pdf

Http Www Hasil Gov My Pdf Pdfborang Ckht 3 1 Pdf

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Lembaga Hasil

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Lembaga Hasil

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Lembaga Hasil

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Lembaga Hasil

Cukai

Cukai

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Lembaga Hasil

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Lembaga Hasil

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Property Gains Tax Pdf Nota

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Property Gains Tax Pdf Nota

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Property Gains Tax Pdf Nota

Pastikan setiap pelupus mempunyai nombor rujukan cukai pendapatan.

Borang ckht 3a. Maklumat pelupus maklumat pemeroleh maklumat harta tanah yang dilupuskan pengiraan keuntungan kerugian amaun dibayar oleh pemeroleh wang modal yang diterima. Skrin borang yang dipilih akan dipaparkan. Jumlah bersih keuntungan yang boleh dikenakan cukai x kadar ckht. Mengisi borang perakuan pemilihan pengecualian cukai untuk pelupusan kediaman persendirian di bawah perenggan 9 jadual 3 seksyen 8 ackht 1976 jika memilih untuk memohon pengecualian tersebut.

Panduan login e lodgement ckht. 12 tarikh tarikh akuan ditandatangani. Panduan mengisi borang ckht 3. 13 pengisian ckht 3 adalah tertakluk kepada keadaan keadaan yang disenaraikan pada borang berkenaan.

Borang ckht3 perlulah dikemukakan bersama sama boring ckht 1a 1b dan ckht 2a dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan. 2 salinan ckht 3 perlu diserahkan kepada pemeroleh untuk dikemukakan bersama sama borang ckht 2a oleh pemeroleh ke lhdnm dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah syer dalam syarikat harta tanah. Borang ckht 502 borang ckht 502 hanya diisi oleh pemeroleh bagi pelupusan yang dilakukan pada atau selepas 1 januari 2010. Prosedur pemfailan borang ckht.

Sekiranya saya memberi keterangan yang tidak benar yang menyebabkan pemeroleh gagal menahan dan meremitkan bayaran. Available in malay language only. Pengecualian bagi cukai keuntungan harta ini hanya terpakai bagi penjualan rumah kediaman. 14 isikan lampiran 3 4 atau 5 sekiranya ingin membuat pengiraan sendiri sebagai pembelajaran cukai.

3 1 maklumat pada borang ckht 1a terbahagi kepada 8 bahagian iaitu. Mengemukakan borang ckht 1a atau ckht 1b dalam tempoh enam puluh 60 hari daripada tarikh pelupusan aset atau syer dalam sht. 4 borang ckht 3 yang diterima daripada pelupus perlu dikemukakan bersama sama borang ckht 2a dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pemerolehan harta tanah syer dalam syarikat harta tanah. Rm 135 000 x 30 kadar 30 dikenakan kerana pemilikan kurang 3 tahun rm 40 500 adalah cukai yang dikenakan atas keuntungan yang dikenakan daripada pelupusan harta tanah.

Borang ini perlu diisi oleh pelupus dan dikemukakan bersama sama borang ckht 1a atau ckht 1b salinan diberikan kepada pemeroleh untuk dikemukakan bersama sama borang ckht 2a borang ini boleh dimuat turun dan diguna pakai. Ckht 1a 2a v6 3. Borang ckht 502 borang ckht 502 hanya diisi oleh pemeroleh bagi pelupusan yang dilakukan pada atau selepas 1 januari 2010.

Oorraanngg Cckkhhtt Hasil Gov My A B Kenaikan Cukai Sebanyak

Oorraanngg Cckkhhtt Hasil Gov My A B Kenaikan Cukai Sebanyak

Ckht 1a Original

Ckht 1a Original

Oorraanngg Cckkhhtt Hasil Gov My A B Kenaikan Cukai Sebanyak

Oorraanngg Cckkhhtt Hasil Gov My A B Kenaikan Cukai Sebanyak

Tmoctcrpzp3 Km

Tmoctcrpzp3 Km

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Pdf

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Pdf

Dialogues With Irb Inland Revenue Board The Malaysian

Dialogues With Irb Inland Revenue Board The Malaysian

Ckht 1a Original

Ckht 1a Original

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008 Tahun Pdf4pro

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008 Tahun Pdf4pro

Dialogues With Irb Inland Revenue Board The Malaysian

Dialogues With Irb Inland Revenue Board The Malaysian

Ecg Made Easy John R Hampton D49o1j1pw849

Ecg Made Easy John R Hampton D49o1j1pw849

Ecg Made Easy John R Hampton D49o1j1pw849

Ecg Made Easy John R Hampton D49o1j1pw849

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Lembaga Hasil

Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah Lembaga Hasil

Eastern Armenian Comprehensive Self Study Language Course

Eastern Armenian Comprehensive Self Study Language Course

Ckht 1a Original

Ckht 1a Original

Source : pinterest.com