Borang Gcr Cuti Rehat Khas

Borang Cuti Rehat Khas

Borang Cuti Rehat Khas

Contoh Cuti Rehat Khas

Contoh Cuti Rehat Khas

Pengumpulan Cuti Rehat

Pengumpulan Cuti Rehat

Http Jpnperak Moe Gov My Ppdhilirperak Attachments Article 3793 Borang 20pengumpulan 20cuti 20rehat Cuti 20rehat 20khas 20gcr Pdf

Http Jpnperak Moe Gov My Ppdhilirperak Attachments Article 3793 Borang 20pengumpulan 20cuti 20rehat Cuti 20rehat 20khas 20gcr Pdf

Cuti Rehat Khas Jpa

Cuti Rehat Khas Jpa

Surat Permohonan Cuti Rehat Helowinz

Surat Permohonan Cuti Rehat Helowinz

Surat Permohonan Cuti Rehat Helowinz

Pengumpulan cuti rehat bagi gcr hendaklah dihentikan setelah genap 120.

Borang gcr cuti rehat khas. Pekeliling perkhidmatan bil 9 tahun 1991 sistem saraan malaysia baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan luput pada akhir tahun tahun ketiga. Unduh sebagai xls pdf txt atau baca online dari scribd. Berkuatkuasa 1 januari 2018 gcr yang dikumpul melebihi 150 hari sepanjang perkhidmatan boleh digunakan sebagai cuti rehat dan cuti rehat khas. Tidak melebihi 7 hari setahun.

Hari boleh digunakan sebagai cuti rehat. Hendaklah diisi dan ditandatangani ringkas sebelum borang diserahkan kepada pemohon. Bilangan hari cuti rehat khas yang layak diambil oleh pegawai adalah berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun yang berkenaan. Baki cuti rehat luput apabila berubah taraf lantikan sementara kontrak tetap.

Diberi kepada ppp guru guru kontrak gst g besar pengetua. Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh 7 hari yang diberikan kepada pegawai perkhidmatan pendidikan di perenggan 8 pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan cuti rehat khas sebanyak tujuh 7 hari dalam satu tahun kalendar. Membetulkan apa apa kesilapan perihal cuti rehat khas bagi tujuan gcr bagi pegawai perkhidmatan pendidikan sepanjang tempoh perkhidmatannya bagi tujuan persaraan. 9 1991 atau ssm baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan adalah luput pada akhir tahun ketiga.

Jabatan perkhidmatan awam bahagian pasca perkhidmatan berhak membetulkan apa apa kesilapan perihal cuti rehat khas bagi tujuan gcr bagi pegawai perkhidmatan pendidikan sepanjang tempoh perkhidmatannya bagi tujuan persaraan. Simpan simpan borang cuti rehat khas guru untuk nanti. Pegawai hendaklah mengemukakan permohonan cuti rehat khas kepada pegawai di perenggan 4 b i ii atau iii. Pegawai boleh menggunakan cuti ini secara sekaligus ataupun berperingkat dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh bersara tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan.

Pengumpulan cuti rehat bagi gcr hendaklah dihentikan setelah genap 150 hari. Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. Pengambilan cuti rehat khas adalah ditetapkan seperti berikut. 2 2 mendukung 0 0 menolak.

Dengan berkuat kuasa pekeliling perkhidmatan ini maka pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2005 dan surat jpa saraan s 63 51 8 jld 2 11. Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun semasa boleh di kumpul untuk pemberian wang gantian cuti rehat gcr. Dengan berkuat kuasa pekeliling perkhidmatan ini maka pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2005 dan. Attribution non commercial by nc format tersedia.

Mana yang berkenaan. Pemohon telah diberitahu dan cuti telah direkod. Permohonan cuti rehat am 42 pin. Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan nota 3.

Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Infolib

Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Infolib

Borang Cuti Rehat Pdf Document

Borang Cuti Rehat Pdf Document

Permohonan Cuti Rehat Khas Guru

Permohonan Cuti Rehat Khas Guru

Jpa Bp 1 Borang Pengumpulan Gcr A Portal Pencen Jpa

Jpa Bp 1 Borang Pengumpulan Gcr A Portal Pencen Jpa

Surat Permohonan Cuti Rehat Rasmi O

Surat Permohonan Cuti Rehat Rasmi O

Gantian Cuti Rehat

Gantian Cuti Rehat

Lampiran A Pp Bil 3 Tahun 2005 Borang Kelulusan Pengumpulan Crk

Lampiran A Pp Bil 3 Tahun 2005 Borang Kelulusan Pengumpulan Crk

Borang Cuti Jual Cuti Rehat Khas Guru Xls Document

Borang Cuti Jual Cuti Rehat Khas Guru Xls Document

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Jabatan Perkhidmatan

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Jabatan Perkhidmatan

Gantian Cuti Rehat

Gantian Cuti Rehat

Garis Panduan Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Gcr Pdf Free

Garis Panduan Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Gcr Pdf Free

Garis Panduan Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Gcr Pdf Free

Garis Panduan Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Gcr Pdf Free

Surat Permohonan Cuti Rehat Rasmi G

Surat Permohonan Cuti Rehat Rasmi G

Http Jpnperak Moe Gov My Ppdhilirperak Attachments Article 3793 Borang 20pengumpulan 20cuti 20rehat Cuti 20rehat 20khas 20gcr Pdf

Http Jpnperak Moe Gov My Ppdhilirperak Attachments Article 3793 Borang 20pengumpulan 20cuti 20rehat Cuti 20rehat 20khas 20gcr Pdf

Source : pinterest.com